Cilla Danielsson

VD / Visionär

cilla-danielsson-vd-med-hallon-hundenshusSE
VD / Visionär
E-post: cilla@hundenshus.com
Tel: 08-291774

Erfarenheter

Livet som maka, mor, vän, hundägare, coach, lärare och kursledare ger mig hela tiden nya erfarenheter och insikter.
Sönerna Kasper, född nov-96 och Leo, född april-05 lär mig mycket om livets ädla konst…

Arbetsuppgifter

Visionär & VD
certifierad coac, KBT- & Intergrativ Samtatlsterapeut, Seminarie- och Familjehandledarutbildning, Mindfulness instruktör och förskollärare
hundpsykolog och pet behaviourist
Läs mer om min utbildningar till coach på Coach2coach och KBT och Mindfulnees på Sverigehälsan.
Diplomerad Pet Behaviourist september-09.
Läs mer om utbildningen på www.coape.org.
Arbetar på Årsta skolan med barn på låg- & mellanstadiet, Kutlurhuset med lästräning för barn och har arbetat på Lagunen, Rosenlunds sjukhus med barn och personer med förvärvad hjärnskada.
Undervisar, har kurser och utbildar assistanshundar och terapihundar.
Har haft förmånen att få arbeta i Japan med kurser och föredrag för hundägare, instruktörer och veterinärer.

Arbetat med hund

Sedan 1982

Egen hund

Hallon, powder puff – mera känd som lakritstrollet född 2010, Skol- & Diplomathund
Nova, flat coated retriever tik född 2013, Skol- & Diplomathund

Min utbildning

Förskolärare högskoleutbildning 2,5 år 1992-94; även arbetat på förskolan, barn med särskilda behov, kollo för utvecklingstörda samt gruppboende för utvecklingsstörda.
Första instruktörsutbildningen SKK-79
Åsa Ahlbom & Agneta Geneborg instruktörsutbildning-82
Spårinstruktör SKK -89
FLYG-aktiv Agneta Geneborg & Gunilla Lundbom -89
Instruktörs utbildning/komplettering Anders Hallgren & Marie Hansson maj-90
Kantarellsöksintruktör Anders Hallgren -90
Tävlingslydnadsinstruktör Tomas & Memea Mohlin -91
Hundpsykolog Anders Hallgren -91
Jaktträning för retrievers Lasse Jonsson-92
Tävlingslydnadsinstruktör Kenth Svartberg – 98
Kontatk & motivation Eva Bodfäldt & Kenth Svartberg -99
Klicker Marie Fogelquist-99
Agility Kenth Svartberg – 99
Karen Pryor´s seminar -00
Assistanshundsinstruktör Marie Fogelquist-00
Freestyle Marie Fogelquist -00
Freestyle Annie Clayton-00, i Norge vt-00 samt Stockholm ht-00
Dogtraining/Operant conditioning Carolyn Clark-01
Puppy training with clicker Carolyn Clark-02
Spårinstruktör Lasse Deregård -02
Turid Ruggas Workshop för instruktörer 03/04
Puppy Instructor Seminar and Trainers Workshop med Carolyn Clark -03
Advanced clicker training med Carolyn Clark -04
Luktdiskriminering Anne-Lill Kvam jan-04
Problemhundsträning Reneé Sjöberg mars-04
Morgan Spector seminar aug-04
Sök/uppletande Anne-Lill Kvam april-05
ID-spår och personspår Anne-Lill Kvam juni-05
TAGteaching primary workshop-05
3 – dagars seminarium hos Kay Laurence i England okt-05
Alfasyndrom, inlärning och drivkraft hos hund Anders Hallgren-06
Workshop för valpar Anne Lill Kvam -06
TAGteaching advanced workshop-06
Click to calm Emma Parson ht-06 Rallylydnadsinstruktör Sandra Ohlsson juni-07
Tävlingslydnadsinstruktör Emelie Meherenius vt-08
Agilityinstruktör Emelie Meherenius vt-08
Specialsök Huncampus juli-09
Inlärningsteorier Kenth Svartberg -98
Operant conditioning med Marian & Bob Baily; intro, intermedi,ate advanced, totalt 160 timmar intensiva heltidsstudier sommaren-01! Klicka www.hsnp.com för mer info.
TAGteach seminarium juli-05 se mer hemsidan TAGteach.com
Advanced shaping Susan Garret april-07
Seminarium med Ken Ramirez & Kathy Sodo juni-08
Seminarium om inlärning med Björn Forkman feb-10
Etologi Kent Svartberg mars-94
Läsa hund Lasse Fält -94
Fördjupad Raskunskap Åsa Ahlbom & Agneta Geneborg -96
Fördjupad etologi Lasse Fält -98
Wolfweekend Vibeke Reese-98
Läsa hund Reneé Sjöberg -00
Lugnande Signaler med Turid Rugaas -02
Etologi Runar Naess -feb-04
Valputveckling Kerstin Malm april-04
Etologi och problembeteende Runar Naess vt-08
With love for the dogs Patricia McConnell aug-08 Vargar och hundar Freddy Worm Christiansen
Genetik Sundsvalls kennelklubb-80
Utfodring & Hundavel Ann-Marie Hammarlund mars-90
SMYG-seminarium Åsa Ahlbom & Angeta Geneborg okt-90
Samantha Khury -94
Bach blomsterdroppar Peter Wilhemsson-94
SLUs smådjurskonferens i Skara -99
Problemhunden i Fokus-Hand med Hund seminarium 1999
Alternativ medicin veterinär Richard Allport -00
Hand med hunds Tema Dagar Valpen i fokus okt-02
Genetik Linda Hellborg jan-03
Canadian Association of Professional Pet Dog Trainers Educational Conference in Vancouver -03 med Dr. Ian Dunbar, Gail Fischer, Sue Sternberg och Donna Dunbar
SLUs smådjurskonfrerens i Uppsala sept-04
Samt diverse föreläsningar i Norden inom etologi, problembeteenden, raskunskap, pedagogik, psykologi, stress, homeopati, alternativ medicin, massage och friskvård av hund, metodik t.ex. valp- och vardagslydnad, problemhundsbeteende etc
Certifierad Intergrativ coach 2-årig utbildning – juni 2009
Pet Behaviourist – 1-årig utbildning – augusti 2009
Susan Friedman – april -11
Praktisk psykologi och kommunikation Medborgarskolan vt-11
Mindfulness Instruktör – april 2011
KBT – 1- årig utbildning 2012
Intergrativ Samtalsterapeut – 3-årig utbildning klar maj-14
Kathy Sdao – Soo many choices – 3 dgr nov 2011
Ken Ramirez – Advanced Training Concepts – 3 dgr april 2012
Victoria Stilwell – stress, fear and aggression – mars-13
Seminarie- och Familjehandledarutbildning Family Lab 2014

HÄR FINNS HUNDENS HUS

OM HUNDENS HUS AB

Vi är ett kunskapscentrum för människor med hundar.
Hundens Hus finns på flera ställen i Sverige. Vi utbildar också på webben och i Cillas mobila app.

Vi ger dig en gedigen, kvalitetssäkrad utbildning.
VÄLKOMMEN!
 
 

KONTAKTUPPGIFTER

HUNDENS HUS SUNDSVALL

Södra Allén 5,
852 39 Sundsvall

E-post: sundsvall@hundenshus.se

Tel: 070–286 49 80

Org. Nr: 556726-0657

©Hundenshus AB 2018